Revisorsyttrande enl 14 kap 10 § ABL (Apportemission) 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 14 kap. 10 § ABL (apportemission).

Ett förslag om apportemission ska kompletteras med en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av

- värdet på apportegendom, - emissionsvillkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 ABL (emissionsvillkor).

Denna redogörelse ska granskas av en eller flera revisorer. Ett yttrande över granskningen, undertecknat av revisorn eller revisorerna, ska fogas till förslaget. Yttrandet ska, såvitt gäller värdet på apportegendom och emissionsvillkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5, ha det innehåll som framgår av bestämmelserna i 2 kap. 19 § första stycket 2 och 3 samt andra stycket.

Mallen som DokuMera har upprättat uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

(ID 3835)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn