Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett revisorsyttrande, enligt 13 kap. 8 § ABL, över granskningen av redogörelsen, enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av emissionsvillkor om kvittningsrätt i samband med kvittningsemission.

Yttrandet över granskningen ska undertecknas av revisorn eller revisorerna och fogas till förslaget till beslut om nyemission av aktier där betalning ska ske med kvittning.

Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta ett revisorsyttrande enligt ovan som uppfyller alla lagstadgade krav.

(ID 2639)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Förslag beslut kvittningsemission privat AB 2021