Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Apportemission) 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett revisorsyttrande, enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen, över granskningen av redogörelsen, enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen etc. i samband med en apportemission.

Yttrandet över granskningen ska undertecknas av revisorn eller revisorerna och fogas till förslaget till beslut om nyemission av aktier där betalning ska ske med apportegendom.

(ID 2638)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn