Revisorsyttrande enl 20 kap 24 § ABL 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 20 kap. 24 § ABL över om en minskning av aktiekapitalet medför någon fara för borgenärerna m.m.

20 kap. 24 § första stycket ABL stadgar att ett företag som har beslutat om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna eller för avsättning till fri fond ska underrätta sina kända borgenärer om beslutet. I andra stycket görs undantag från denna skyldighet bland annat för det fall då en revisor intygar att minskningen inte medför någon fara för borgenärerna.

Mallen från DokuMera hjälper dig att upprätta det revisorsyttrande som krävs enligt 20 kap. 24 § ABL.

(ID 4577)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn