Resultatsimulering totalanalys 2020

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en resultatsimulering avseende en viss produkt eller tjänst, i form av en s.k. totalanalys. Simuleringen utgår från ett startläge och du får sedan möjlighet att ändra en variabel i taget. De ingående variablerna är volym, pris, rörlig kostnad per styck och fast kostnad. För varje simulering får du även nyckeltal avseende nollpunkten, dvs. den kritiska punkten där resultatet är noll.

Vid totalanalys inkluderas alla kostnader, alltså både rörlig kostnad och fast kostnad.

(ID 1157)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbidragsbudget 2020
Fasta kostnader 2020
Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2020
Likviditetsprognos 2020
Personalkostnadsbudget tvåårig 2020
Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2020