Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en resultatbudget över 2 år.

En resultatbudget är en sammanställning av verksamhetens förväntade intäkter, kostnader och resultat för en viss period. Resultatbudgeten kan ställas upp som en resultatrapport eller som en resultaträkning. Resultaträkningen hämtas från företagets redovisning och ska enligt årsredovisningslagen (ÅRL) specificera kostnaderna enligt en av två varianter: kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad resultaträkning. I en kostnadsslagsindelad resultaträkning delas verksamhetens kostnader upp efter kostnadsslag och måste ställas upp på ett förbestämt sätt.

Sista raden i budgetens resultaträkning ger dig budgeterat belopp motsvarande raden årets resultat i en kostnadsslagsindelad årsredovisning enligt FARs schema, dvs. budgeten sammanställer budgeterade värden för kontogrupperna 30 t.o.m. 89 enligt BAS.

Specifikation

  • Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2024
  • 239
  • 1,50
  • 1
  • xlsx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider