Reseräkningspolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en reseräkningspolicy för ditt företag.

Policyn sätter ramarna för vem som godkänner resor och hur reseräkningar ska redovisas internt inom företaget för att följa skattelagstiftningen och därigenom göra det möjligt för företaget att ersätta utlägg som gjorts av arbetstagaren.

Reseräkningen ska bl.a. innehålla information om en tjänsteresa och ska upprättas när en anställd eller en egen företagare har varit ute på tjänsteresa. Vidare ska den innehålla information om resans start och slut, vilket dess syfte var samt resans destination. Om den anställde eller egenföretagaren lagt ut pengar själv ska det redovisas vilka av utgifterna för resan som ska betalas av företaget och vilka utgifter som är att anse som privata.

Till reseräkningen ska bifogas fakturor och kvitton som är hänförliga till verksamheten, dvs. räknas som del av tjänsteresa.

(ID 4291)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ekonomihandbok 2023
Personalhandbok 2023
Resepolicy 2023
Traktamentspolicy 2023