Resepolicy 2021

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en resepolicy för ditt företag.

Syftet med en resepolicy är att hålla företagets utgifter för tjänsteresor under kontroll så att resor i tjänsten sker på ett så kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt som möjligt. För att åstadkomma detta är det bra om resor motiveras, planeras i god tid och godkänns av närmaste chef. Det kan också vara bra om utlandsresor och andra mer kostsamma resor motiveras särskilt och godkänns av vd eller person som vd delegerat denna uppgift till.

Mallen anger även riktlinjer för personalen för vad som gäller vid bokning av olika färdmedel vilket gör det enkelt för både arbetstagare och arbetsledning att stämma av så att tjänsteresorna företas på ett sätt som ligger i fas med företagets önskningar.

För att räknas som en tjänsteresa krävs att resan är utanför det område som begränsas av en cirkel av 50 km i radie med tjänstestället (kontoret) eller bostaden som utgångspunkt.

(ID 4286)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ekonomihandbok 2021
Personalhandbok 2021
Reseräkningspolicy 2021
Traktamentspolicy 2021