Representationspolicy 2021

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en representationspolicy för ditt företag.

Representation är ett medel i strävan att etablera och bibehålla goda relationer med externa aktörer såsom affärspartners eller kunder (extern representation) såväl som inom den egna organisationen (intern representation). De utgifter som kan förekomma i samband med representation kan till exempel vara utgifter för mat och dryck, hotellrum, betjäning eller teaterbiljetter. Det kan också vara utgifter för exempelvis underhåll och löner eller för fastighet och inventarier som införskaffats för representationsändamålet. Eftersom representation sker som ett led i företagets verksamhet är den inte skattepliktig så länge den inte överstiger vissa nivåer.

För att representationen ska vara konsekvent och tillämpas i enlighet med företagets mål och värderingar kan en policy vara till hjälp. Mallen för representationspolicy ger en god grund för skapandet av en policy som passar just ditt företag, men kan även användas som den är.

(ID 4325)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bemötandepolicy 2021
Ekonomihandbok 2021
Personalhandbok 2021