Rekonstruktionsberättelse 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som rekonstruktör att upprätta en rekonstruktionsberättelse.

Till rekonstruktionsplanen som ska upprättas ska en berättelse av rekonstruktören bifogas (rekonstruktionsplanen). Den planen ska redogöra för: - vilka åtgärder som vidtagits under rekonstruktionen, - gäldenärens ekonomiska situation och orsakerna till och omfattningen av de ekonomiska svårigheterna, - den utdelning som kan förväntas i en konkurs, - om gäldenären har gjort sig av med egendom under sådana förhållanden att den kan bli föremål för återvinning, - om det finns skälig anledning att anta att gäldenären har gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fall grunden för detta, och - hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet,

(ID 4613)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ackordsförslag 2022
Ansökan om företagsrekonstruktion (gäldenär) 2023
Checklista företagsrekonstruktion 2023
Godkännande av ackordsförslag 2023
Underrättelse om företagsrekonstruktion 2023