Reklamation och hävning av företag vid fel 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera riktar sig till företag som behöver hjälp med att utföra en reklamation och hävning av en vara som är behäftad med fel.

En vara är felaktig bland annat när den inte överensstämmer med parternas avtal eller om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog har kunnat förvänta sig. Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Detta innebär att förutsättningarna för att kunna häva köpet är mycket högt ställda.

Mallen som DokuMera har upprättat låter dig enkelt reklamera och häva köpet när varan är behäftad med fel.

(ID 4052)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Reklamation och hävning av företag vid fel 2022
Uppföljning med hävning då fel inte avhjälps av företag Särskild reklamation 2022