Rehabiliteringsplan 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsplan för att uppfylla ditt rehabiliteringsansvar.

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar gentemot arbetstagaren. Det innebär att arbetsgivaren ansvarar för att utreda vilket behov av rehabilitering som föreligger. Arbetsgivaren ansvarar även för att rehabiliteringsåtgärderna genomförs.

Om det kan antas att den anställdes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den anställdes arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. Om det har antagits att den anställdes arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och det senare framkommer att nedsättningen kan antas komma att fortgå under minst 60 dagar ska dock en sådan plan omgående upprättas.

En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till den anställdes hälsotillstånd klart framgår att den anställde inte kan återgå i arbete. Om hälsotillståndet senare förbättras ska dock en plan omgående upprättas. Planen ska i den utsträckning som det är möjligt upprättas i samråd med den anställde.

Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs och att det vid behov görs ändringar i den.

Denna mall från DokuMera är till för att vara ett stöd i arbetet med att göra en rehabutredning och en rehabplan, samt att vara en del i dokumentationen av en medarbetares sjukperiod.

(ID 4384)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista Rehabilitering 2023
Personalhandbok 2023
Rehabdokumentation 2023
Rehabiliteringspolicy 2023