Rehabdokumentation 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera rehabiliteringsprocessen.

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar gentemot den anställde. Syftet med rehabiliteringen ska vara att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Det är viktigt att rehabiliteringsprocessen dokumenteras för att kunna påvisa att såväl arbetsgivaren som arbetstagaren genomfört sina respektive åtaganden.

Ibland händer det att en medarbetare inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren på grund av sin sjukdom. Detta kan leda till uppsägning på grund av personliga skäl. Det förutsätter dock att arbetsgivaren gjort allt som krävs i form av rehabilitering i syfte att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Här är det extra viktigt att arbetsgivaren har en fullständig dokumentation att luta sig mot.

(ID 4385)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista Rehabilitering 2023
Personalhandbok 2023
Rehabiliteringsplan 2023
Rehabiliteringspolicy 2023