Register/förteckning

De allra flesta verksamheter ska upprätta ett register eller en förteckning över de behandlingar av personuppgifter som sker i verksamheten. Det finns vissa undantag från detta krav, men Datainspektionen rekommenderar trots detta alla verksamheter att föra ett register för att få kännedom om vilka behandlingar som utförs. En sådan kännedom gör det också enklare att uppfylla verksamhetens informationsansvar och upprätta policyer, riktlinjer och rutiner för personuppgiftshantering.MALLAR I REGISTER/FÖRTECKNING
Register personuppgiftsansvarig 2023
Register personuppgiftsbiträde 2023