Register personuppgiftsansvarig 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från Dokumera hjälper dig att upprätta ett register för en personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. Registret ska bland annat innehålla namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen och en beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter.

Denna mall innehåller rubriker för alla de uppgifter som behöver framgå av registret enligt dataskyddsförordningen. Däremot finns det inget hinder mot att dokumentera ytterligare frågor, exempelvis vilka typer av personuppgifter som behandlas. Registret ska upprättas skriftligen, inbegripet i elektronisk form.

Skyldigheten att föra register gäller dock inte för ett företag eller en organisation som sysselsätter färre än 250 personer såvida inte den behandling som utförs sannolikt kommer att medföra en risk för registrerades rättigheter och friheter, behandlingen inte är tillfällig eller behandlingen omfattar särskilda kategorier av uppgifter eller personuppgifter om fällande domar i brottmål.

(ID 4859)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn