Reflektionsunderlag debriefing 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för reflektion.

Det finns också stöd för att en metod för reflektion som i många forskningsartiklar kallas ”debrief” har betydande effekter på teams effektivitet. Forskare har konstaterat att team rör sig mellan episoder av utåtriktat uppgiftsarbete med fokus i nuet och episoder av mer inåtvänd reflektion med fokus på förfluten tid och framtid. Team behöver alltså regelbundet stanna upp fråga sig ”Hur har vi jobbat ihop?” och ”Hur ska vi jobba ihop framåt?”. Det har visat sig att det är gynnsamt att använda en genomtänkt struktur för reflektion när teamet ska titta bakåt och planera framåt. Ett sådant strukturerat sätt att arbeta med reflektion kan kallas debrief.

Under en debrief ägnar sig teammedlemmar åt att reflektera över en nyligen genomförd arbetsepisod, diskutera vad som hänt, formulera lärdomar och möjligheter till förbättring samt planera för framtiden. Metoden kan användas som en enstaka insats eller göras till en kontinuerligt pågående process och har visat sig leda till i genomsnitt 25 procent ökad effektivitet i arbetsgrupper.

(ID 5083)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn