Reflektion

När en händelse inträffar leder det till att du får en upplevelse. Du tänker och känner något om det som just skett. Händelsen och Upplevelsen är nära bundna till varandra. I det tredje steget kommer Reflektion. Då tar du ett steg bakåt och ställer ett antal frågor till dig själv: Vad hände och hur upplevde du det? Blev du upprörd, irriterad eller glad? Sedan tillämpas den fjärde punkten - Förståelse: Hur stämmer detta med min världsbild, dvs. min nuvarande bild av hur jag hur jag ser på liknande händelser. Måste jag ändra på min förståelse för denna typ av företeelser i framtiden?

Reflektion kan leda till att du förändrar ditt beteende. Du lär dig något nytt genom att analysera det du just upplevt. Människor bedömer om något är bra eller dåligt. När man reflekterar värderar man inte. Det kan vara svårt i början. Du ska fokusera på hur du tänker och känner inför något som skett. Inte ta ställning till om det var bra eller dåligt.MALLAR I REFLEKTION
Reflektionsunderlag debriefing 2023