Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en redogörelse, som ska undertecknas av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades i ett privat aktiebolag.

Enligt 6 kap. 1 § årsredovisningslagen måste ett aktiebolag i förvaltningsberättelsen bland annat ta upp sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget och som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut men som inte har kommit med i årsredovisningen. Redogörelsen måste lämnas inför vissa bolagsstämmoärenden t.ex. när beslut ska fattas om utgivande av konvertibler, teckningsoptioner, minskning av aktiekapital eller ökning av aktiekapital genom nyemission. Längst ned i dokumentet ska bolagets revisor teckna på revisors yttrande över redogörelsen.

(ID 564)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2020
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2020
Bekräftelse tilldelade aktier 2020
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2020
Checklista kontantemission privat AB 2020
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2020
Nyemissionsräknare 2020
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2020
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2020