Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen.

En redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen ska innehålla värdet på apportegendomen, vilka omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen, emissionsvillkoren och vilka villkor som ska gälla för kvittningsrätt vid apportemissionen. Redogörelsen ska fogas till förslaget till beslut om nyemission av aktier där betalning ska ske med apportegendom.

Denna mall består av en redogörelse enligt ovan som enkelt kan kompletteras med egen information för att sedan bifogas styrelsens förslag till beslut om nyemission.

(ID 2624)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn