Rapportering av olycksfall och tillbud 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en rapport då ett olycksfall eller tillbud inträffat.

För att kunna vidta åtgärder och förhindra att allvarliga olyckor inträffar är det viktigt att alla olycksfall och tillbud rapporteras till arbetsgivaren. Med olycksfall menas att någon har skadats eller drabbats av ohälsa. Tillbud innebär att en händelse inträffat som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Om en allvarlig olycka eller tillbud har inträffat ska detta snarast anmälas till Arbetsmiljöverket.

(ID 4559)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista arbetsplatsolycka 2023
Checklista Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Skyddsombudspolicy 2023