Rapportering

Rapportering är en del av ett företags ekonomistyrning och baseras på dess bokföring och redovisning. Exempel på olika rapporter är bl.a.: delårsrapport, årsredovisning och nyckeltalsrapport. Internredovisning är en rapport riktad bl.a. till ett företags aktieägare medan en extern rapport är riktad till staten, allmänheten m.m.MALLAR I RAPPORTERING
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2023
Nyckeltalsrapport HR 2023