Räknare

När en fond- eller nyemission ska utföras är det flera olika beräkningar som måste utföras, bland annat hur många nya aktier som tillkommer, det totala antalet aktier, priset per aktie och hur aktiekapitalet förändras. De mallar som finns i denna kategori hjälper dig att beräkna de förändringar som du behöver känna till inför ett beslut om emission.MALLAR I RÄKNARE
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2023
Nyemissionsräknare 2023