Psykisk ohälsa

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa, även kallad APO, definieras som lättare eller vanlig psykisk ohälsa och i begreppet ingår depression, ångest, utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar. Att ohälsan är arbetsrelaterad betyder inte att det finns några enkla samband mellan arbete och de psykiska besvären. Ofta är det en kombination av faktorer i privatlivet och arbetet som ligger bakom den psykiska ohälsan.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa blir allt vanligare. Psykiskt ohälsa drabbar såväl den enskilde individen som företaget. I den här kategorin finner du mallar som du kan använda för att förebygga psykisk ohälsa.MALLAR I PSYKISK OHÄLSA
Checklista Förebygg ensamhet 2020
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2020
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2020
PM Evidensbaserad stresshantering
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2020
Policy för återhämtning 2020
Signallistor – Personlighetsstörningar 2020
Självskattning av mental trötthet 2020