Provanställning

En arbetsgivare har möjlighet att, under en provanställningsperiod, testa om en anställd passar för tjänsten och företaget.

I Sverige får en provanställning pågå under högst sex månader, därefter övergår den i en tillsvidareanställning om ingen av parterna valt att säga upp anställningen. Enligt lag är uppsägningstiden under en provanställning 14 dagar, vilket gäller för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Uppsägningen skall ske innan provanställningen slutförts.MALLAR I PROVANSTÄLLNING
Besked om provanställnings upphörande 2020