Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som jobbar inom skolverksamhet att säkerställa att du har följt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Mallen hjälper dig att bedöma huruvida du efterlever Arbetsmiljöverkets krav inom 13 olika områden som är relevanta för dig som jobbar inom skolan. Inom varje område finns det en eller flera relevanta frågor som du behöver besvara. I mallen har du möjlighet att fylla i "ok" eller "brist" samt skriva kommentarer i anslutning till varje fråga som ställs.

Ta del av mallen så ökar du sannolikheten att efterleva Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Specifikation

  • Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2024
  • 5102
  • 1,16
  • 11
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider