Protokoll styrelsemöte - stiftelse 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte i en stiftelse.

Vid styrelsemötet träffas hela styrelsen för att diskutera stiftelsens verksamhet, framtid etc.

I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Ett noga fört protokoll är av stor vikt, bl.a. är det till stor hjälp för dem som inte närvarat. Det underlättar även vid godkännande av föregående protokoll.

(ID 5327)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn