Protokoll ledningsmöte ISO 45001 2024

Denna mall från DokuMera hjälper ledningen att upprätta ett protokoll gällande företagets arbete med ISO 45001. Protokollet innehåller ett antal punkter som ledningen kan diskutera för att säkerställa att arbetet med ISO 45001 fungerar på ett bra sätt. Med hjälp av protokollet minskar risken för att viktiga frågor glöms bort. DokuMera har många mallar om ISO 45001 som kan användas för att uppfylla dina skyldigheter.

Specifikation

  • Protokoll ledningsmöte ISO 45001 2024
  • 5263
  • 1,15
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider