Protokoll från styrelsemöte - lämnande av bankfullmakt 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte angående lämnande av bankfullmakt.

Styrelsen tillsätts vanligen av bolagsstämman och ansvarar för bolagets förvaltning och organisation under räkenskapsåret. Vid styrelsemöte ska protokoll alltid föras.

Styrelsen kan ge fullmakt, exempelvis bankfullmakt, åt valda personer. En sådan fullmakt låter fullmäktigen sköta bolagets bankaffärer genom att teckna bolagets firma.

Denna mall är till för att underlätta protokollföringen vid ett styrelsemöte där beslut om utfärdande av bankfullmakt ska behandlas.

(ID 3907)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn