Protokoll arbetsplatsträff 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska skriva protokoll under en arbetsplatsträff.

Arbetsplatsträffar (även kallat arbetsplatsmöten) ska dokumenteras skriftligt i protokoll, sammanställningar och eventuella utredningar. Protokollet ska ange vad som ska göras, vem som är ansvarig, när besluten ska vara genomförda och hur resurser fördelas. Samtliga medarbetare ska ha tillgång till dokumentationen. Ansvarig chef ansvarar för att protokoll och annan dokumentation upprättas och görs tillgänglig.

Ta hjälp av DokuMeras mall Protokoll arbetsplatsträff så har du strukturen klar och sparar massor med tid.

(ID 4664)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn