Projektrisker 2023

Format: Excel-mall (7 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en övergripande sammanställning av de risker som kan påverka företagets projekt, om de inträffar. Sådana oönskade händelser eller serie av händelser kan bero på misslyckade eller icke ändamålsenliga interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

En risk är möjligheten att en händelse eller ett förhållande, om den eller det inträffar, får ett negativt inflytande på ett projekt.

Du arbetar dig förslagsvis igenom riskområdet genom att identifiera risker, det vill säga tillstånd eller händelser som kan hota och skada projektet. För varje identifierad risk bedömer du sedan sannolikheten att detta inträffar samt värderar hur allvarliga konsekvenser detta kan medföra för projektet. Du får då ett värde för den praktiska risken.

(ID 4219)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista projektplan 2023
Kommunikationsplan projekt 2023
Resursplan projekt 2023