Checklista projektplan 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att ta fram en projektplan som projektet ska utgå från.

Projektledarens första uppgift är normalt att sätta sig in i projektuppdraget och ta fram en projektplan, som projektet utgår ifrån under hela projektförloppet. Projektplanen är ett levande dokument under hela projektförloppet och används alltså inte enbart under planeringen av ett projekt.

När du skriver projektplanen bör du alltid se till att följande områden finns med: - Bakgrundsbeskrivning till uppdraget - Syfte och mål med projektet - Omfattning och delmoment - Avgränsningar - Tidsplan/etappindelning - Projektorganisationen

(ID 4222)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Kommunikationsplan projekt 2023
Projektrisker 2023
Resursplan projekt 2023