Projektplan 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en projektplan som utgör det styrande dokumentet för genomförandet av ett projektuppdrag.

Planeringen är ett av de viktigaste momenten i ett projektarbete och projektplanen är projektets planeringsredskap. I dokumentet bör det framgå vad som ska göras och vilka personresurser som behövs. Det bör även finnas en tidsplanering för hela projektet.

Projektplanen är ett levande dokument under hela projektförloppet och används alltså inte enbart under planeringen av ett projekt. I normalfallet är projektledarens första uppgift att sätta sig in i projektdirektivet och att ta fram en projektplan som projektet ska utgå ifrån.

I mallen har råd, anvisningar och exempel inom respektive avsnitt markerats med kursiv röd text och ska tas bort eller ersättas med aktuella beskrivningar. Rubriker är exempel på områden som eventuellt bör beskrivas. Hur många rubriker och underrubriker som ska användas avgörs av omfattningen på uppdraget. Ibland är det bra med en rubrik även om innehållet är kort, detta för att i innehållsförteckningen få en överblick över hela uppdraget.

(ID 4223)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

GANTT-schema 26 veckor 2023
Projektbudget 2023
Resursplan projekt 2023
Tidsåtgång projektaktiviteter 2023