Projektdirektiv 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett projektdirektiv, dvs. det dokumenterade projektuppdraget, som utgör direktiv för att starta förberedelserna i ett projekt.

Direktivet bör vara skriftligt och skrivas av uppdragsgivaren, eftersom det är detta dokument som ska utgöra underlag för ställningstagande för en tilltänkt projektledare eller leverantör. Omfattningen på dokumentet varierar beroende på uppdragets storlek. Oberoende av omfattningen på uppdraget och dokumentet bör det alltid framgå vem som är uppdragsgivare, vad som är syftet och målet, omfattningen, beräknad tidsåtgång och resurser.

I mallen har råd, anvisningar och exempel inom respektive avsnitt markerats med kursiv röd text och ska tas bort eller ersättas med aktuella beskrivningar. Rubriker är exempel på områden som eventuellt bör beskrivas. Hur många rubriker och underrubriker som ska användas avgörs av omfattningen på uppdraget. Ibland är det bra med en rubrik även om innehållet är kort, detta för att i innehållsförteckningen få en överblick över hela uppdraget.

(ID 4218)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Handlingsplan projekt 2023
Projektavtal 2023
Projektbudget 2023
Projektplan 2023
Tidsåtgång projektaktiviteter 2023
Uppdragsavtal 2023