Projektbudget 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en projektaktivitetsbudget som utvisar ett totalt belopp utifrån beräknade utgifter och inkomster för upp till 10 olika aktiviteter eller delaktiviteter. Till varje budgetrad finns också möjlighet att kommentera hur de ingående beloppen räknats fram.

I en projektaktivitetsbudget planeras utgifter och inkomster utifrån ett projekts aktiviteter och budgeten kan även vara till hjälp då projektet senare ska utvärderas.

(ID 1126)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Handlingsplan projekt 2023
Projektavtal 2023
Projektplan 2023
Tidsåtgång projektaktiviteter 2023
Uppdragsavtal 2023