Projektavtal Engelsk 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 1870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett avtal om projektsamarbete på engelska (project agreement), dvs. ett avtal mellan företag som avser att samarbeta i ett visst projekt.

Vid företagssamarbete i projektform sätter projektavtalet ramarna. Det reglerar tiden för och omfattningen av samarbetet mellan parterna. Det är därför viktigt att projektsamarbetet har sin grund i ett välutformat avtal så att alla överenskommelser gällande projektets viktiga delar ingås skriftligen. På så vis skapas klarhet kring respektive parts skyldigheter, vilket förebygger framtida problem och missförstånd.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 4284)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

GANTT-schema 26 veckor 2023
Handlingsplan projekt 2023
Projektavtal 2023
Uppdragsavtal 2023