Projektavtal 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 795 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett avtal om projektsamarbete, dvs. ett avtal mellan företag som avser att samarbeta i ett visst projekt.

Vid företagssamarbete i projektform sätter projektavtalet ramarna. Det reglerar tiden för och omfattningen av samarbetet mellan parterna. Det är därför viktigt att projektsamarbetet har sin grund i ett välutformat avtal så att alla överenskommelser gällande projektets viktiga delar ingås skriftligen. På så vis skapas klarhet kring respektive parts skyldigheter, vilket förebygger framtida problem och missförstånd.

När ska jag använda mallen?

När ditt företag ska samarbeta med ett annat företag i ett projekt, och ni vill ha ett avtal som reglerar villkoren.

Vad ska jag tänka på?

Samarbeten kan se ut på tusen olika sätt, och därmed ser även avtalen olika ut. Det finns dock många punkter som alltid bör vara med i ett samarbetsavtal.

Formaliteter

Fyll i de inblandade företagens uppgifter och ange om några bilagor medföljer avtalet. I de flesta avtal används definitioner, så se till att klargöra vad de står för. Avtalet bör skrivas ut i två exemplar och skrivas på av båda parter.

Bakgrund, avsikt, rättigheter och skyldigheter

Var noga med att alla är överens om hur samarbetet ska se ut. Vad är målet med projektet? Se också till att ni noggrant beslutar om företagens skyldigheter och rättigheter. Här regleras frågor om vem som gör vad, hur intäkter och kostnader ska fördelas och vem som betalar olika aktiviteter. Tänk igenom de här punkterna noga.

Kommunikation

För att ett samarbete ska fungera smärtfritt är bra kommunikation a och o. Varför inte bestämma hur ni ska gå tillväga redan i avtalet? Besluta om vem som är kontaktperson i olika ärenden och hur kommunikationen ska gå till. Detta är ett utmärkt sätt att lösa potentiella bekymmer på en gång.

Sekretess

Jätteviktigt i samarbetsavtal! Använd gärna DokuMeramallar för detta, det är svårt att fundera ut alla möjliga scenarion på egen hand.

Avtalstid och uppsägning

Avtalstiden kan vara tidsbestämd eller tills vidare. Om den gäller tills vidare är det bra att komplettera med en uppsägningsklausul. Många använder en klausul som säger att avtalet förlängs med en period om det inte sagts upp inom en viss tidsram. Var noga med att ange uppsägningstid, i många fall handlar det om 90 dagar. Om en av parterna säger upp avtalet kan det innebära att den andra parten har utfört jobb i onödan. Därför bör ni reglera hur den parten ska ersättas i sådant fall.

(ID 1261)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2023
GANTT-schema 18 månader 2023
GANTT-schema 26 veckor 2023
Handlingsplan projekt 2023
Projektbudget 2023
Tidsåtgång projektaktiviteter 2023
Uppdragsavtal 2023