Projekt, outsourcing och samarbete

Outsourcing, samarbete och projekt handlar dels om outsourcing då ett företag lägger ut delar av sin verksamhet på underleverantörer och dels om projektsamarbete då flera företag samarbetar i projektform.

Med rätt dokument för planering, administration och ledning av projektet säkerställer du ett effektivt resultat. Här hittar du bl.a. Gantt-schema (en typ av flödesschema), en projektaktivitetsbudget och projektavtal samt sekretessavtal för att skydda känslig information.UNDERKATEGORIER TILL PROJEKT, OUTSOURCING OCH SAMARBETE
Outsourcing
Projektsamarbete
Sekretess