Profilframtagning styrelsekomplettering 2019

Format: Excel-mall (4 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sammanställa en profil över den kompetens som företagets styrelse behöver kompletteras med.

Bolagsstämman väljer styrelse som i sin tur väljer den verkställande ledningen. För att styrelsen på ett kompetent sätt ska kunna styra bolaget och välja ledning krävs att det finns rätt personer i styrelsen. Att genomföra detta är en komplicerad process, men den kan göras enklare genom att skapa en överblick över företagets situation och mål.

Dokumentet för profilframtagning och styrelsekomplettering kan utgöra ett bra verktyg för att initialt åskådliggöra företagets och styrelsens kompetensbehov och möjligheter. Det kan enkelt fyllas i för att skapa en överblick över vilka kompetensområden som företaget prioriterar och kan därigenom ligga till grund för ett avgörande för hur styrelsen kan kompletteras på bästa sätt.

(ID 713)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2019
Arbetsordning styrelsens arbete 2019
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2019
Checklista styrelsens arbetsordning 2019
Checklista sökning ny styrelseledamot 2019
Checklista utvärdering styrelsearbetet 2019
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2019
Inventering styrelseledamots nätverk 2019
Styrelsemötesschema 2019
VD-instruktion 2019