Produktutveckling

Produktutveckling är den process som leder till framtagandet av en ny produkt i ett företag eller en organisation. I processen ingår bland annat:

- brainstorming
- produktutformning
- beaktande av miljötålighetsteknik
- marknadsundersökningar och konstruktion
- tillverkning
- marknadsföring

Att ständigt förnya utbudet och skapa nya och bättre produkter är idag avgörande för ett företags överlevnad.MALLAR I PRODUKTUTVECKLING
Checklista produktutveckling fysiska varor 2023
Feleffektanalys 2023
Händelseschema produktutveckling fysiska varor 2023
Klagomålshanterare 2023