Produktsäkerhet

Produktsäkerhet handlar om att produkter på marknaden måste uppfylla de krav på säkerhet som ställs på dem för att motverka risker för skada på person eller egendom. Detta regleras genom Produktsäkerhetslagen. Om skador uppkommer har företaget ansvar bland annat enligt Produktansvarslagen.

Genom lagen måste ett företag:

- lämna säkerhetsinformation/varningsinformation om varan
- återkalla farliga varor eller tjänster

Som företag kan du också åläggas förbud att sälja och exportera farliga varor/tjänster.