Produktpatent

Produktpatent, metodpatent och användningspatent är olika typer av patent. Eftersom ett patent är en immateriell tillgång så har du som patentinnehavare rätt att överlåta eller licensiera ditt patent.

Ett licensavtal avseende ett produktpatent avser en upplåtelse av ett patent för en specifik produkt. Genom ett licensavtal för produktpatent kan du avtala om ifall licensen ska vara exklusiv eller inte. Det är även möjligt att i licensavtalet avtala om licensen ska inkludera varumärket från upphovsparten eller inte.MALLAR I PRODUKTPATENT
Checklista – Upplåta licens 2023
Licensavtal _Produktpatent_ 2023