Produktgaranti - Konsument 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som företagare att upprätta en produktgaranti i förhållande till en konsument.

Produktgarantier är vanligt förekommande och syftar till att säkerställa att en viss produkt lever upp till vissa särskilda minimikrav. Oftast avser en garanti en produkts hållbarhet eller livslängd.

Det finns inte någon lagstadgad rätt att få en garanti. Du kan därför med hjälp av mallen utforma produktgarantin så att den passar för just dig och din produkt. Tänk på att en garanti inte påverkar konsumentens lagstadgade rättigheter. Du kan därför inte med stöd av produktgarantin försämra de rättigheter som konsumenten tillförsäkras enligt lag.

(ID 4817)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn