Processbeskrivning vid arbetsbrist 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera innehåller ett flödesschema som på ett enkelt sätt ger dig en överblick över hur uppsägning på grund av arbetsbrist går till.

Med hjälp av dokumentet utrönar du enkelt vilka större åtgärder som behöver vidtas, vilket kan ses som ett första steg i processen. Emellertid kan uppsägning på grund av arbetsbrist vara komplicerat, varför vi även rekommenderar dig att ta hjälp av DokuMeras övriga dokument rörande detta. Av mallen kan du även utläsa vilka mallar du kan ha nytta av i samband med genomförandet av varje steg i processen.

(ID 4267)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn