Processbeskrivning sexuella trakasserier 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera innehåller ett flödesschema som på ett enkelt sätt ger dig en överblick över hur du kan arbeta mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Med hjälp av dokumentet utrönar du enkelt i vilken ordning du kan arbeta för att leva upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder i fråga om sexuella trakasserier. Detta kan ibland vara komplicerat, varför vi även rekommenderar dig att ta hjälp av DokuMeras övriga mallar gällande aktiva åtgärder och sexuella trakasserier. Av mallen kan du även utläsa vilka mallar du kan ha nytta av i samband med genomförandet av varje steg i processen.

(ID 4818)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn