Processbeskrivning organisatorisk och social arbetsmiljö 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att förstå i vilken ordning du kan arbeta med dina skyldigheter enligt reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Varje arbetsgivare ska arbeta med frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Reglerna kan sägas förtydliga de övergripande arbetsmiljökrav som framgår av arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av den här processbeskrivningen kan du se i vilken ordning du förslagsvis kan arbeta med dina skyldigheter som arbetsgivare.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras övriga mallar om organisatorisk och social arbetsmiljö.

(ID 5055)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn