Processbeskrivning krishanteringsarbete 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som chef med personalansvar, att få vägledning i de viktigaste stegen att arbeta med krisstöd och det medmänskliga omhändertagandet när en kris eller katastrof drabbar ditt företag.

Varje företag har ansvar för att bidra till en hälsosam arbetsmiljö. Detta ansvar omfattar krisstöd när en allvarlig incident inträffar.

Företagets interna krisstödsorganisation har ett stort ansvar för det medmänskliga omhändertagandet när en allvarlig incident inträffar. Kamratstödjarnas arbete måste planeras, förbättras, följas upp och granskas och föreslagna förbättringsåtgärder måste genomföras. På så sätt kan de skapa ett mervärde för företaget och bidra till ekonomiska och medmänskliga fördelar för varje företag.

(ID 3195)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn