Processbeskrivning hållbarhetsrapport 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå i vilken ordning du kan arbeta när du ska upprätta företagets hållbarhetsrapport.

Det är endast större företag som är skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. I den ska företagets arbete med bland annat miljö och mänskliga rättigheter beskrivas.

Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport: • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer. • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor. • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Ta gärna del av DokuMeras övriga mallar om hållbarhet för att underlätta företagets hållbarhetsarbete.

Specifikation

  • Processbeskrivning hållbarhetsrapport 2024
  • 5056
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider