Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att implementera förebyggande åtgärder för att undvika eller kraftigt minska risken att ditt företag utsätts för interna brott.

Det flesta medarbetarbrott begås mot företag för att möjligheten ges. I varje företag kan säkerheten ständigt förbättras genom att involvera medarbetarna och ledningen i säkerhetsarbetet.

Denna mall består av en processbeskrivning som förklarar hur ett företag kan arbeta aktivt för att minimera risken för medarbetarbrott.

(ID 3239)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista förebygga oegentligheter 2023
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2023
Checklista samtal utredning oegentligheter 2023
Checklista utreda oegentligheter 2023
Ordlista medarbetarbrott 2023
Stresskala 2023