Processbeskrivning – Anställning upphörande - Avskedande 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 425 kr

Denna mall från DokuMera innehåller ett flödesschema som på ett enkelt sätt ger dig en överblick över de olika steg som behöver genomföras när en arbetstagares anställning ska upphöra på grund av avskedande.

Med hjälp av dokumentet utrönar du enkelt vilka åtgärder du behöver vidta och i vilken ordning. Vissa delar kan vara komplicerade, varför vi även rekommenderar dig att ta hjälp av DokuMeras övriga dokument om avskedande. Av mallen kan du även utläsa vilka mallar du kan ha nytta av i samband med genomförandet av varje steg i processen.

(ID 4939)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn