Prissättning

Prissättning är de beräkningar av det pris företaget måste ta ut för en vara för att få täckning för sina kostnader, för att nå en viss marginal o.s.v. Prissättningen styrs av en mängd olika interna och externa faktorer bl.a.:

- inköps- och hemtagningskostnader
- rörelsekostnader (indirekta kostnader)
- vinstkrav
- politiska beslut (t.ex. moms)
- varutillgång
- konkurrenters prissättning

Det är viktigt att det bakom ett företags prissättning ligger en strategi som ska leda till att företagets mål nås.MALLAR I PRISSÄTTNING
Prissättning utifrån påläggskrav 2023
Prissättning utifrån vinstmarginalkrav 2023
Rabattavtal 2023